Ketua pemimpin yang hebat dan boss yang hebatto translate to English : To Be Better Great Leader Or Boss

Apa yang paling penting dalam  menjadi pemimpin atau boss ? Apakah perbezaan boss dan pemimpin?

Seperti yang kita ketahui terdapat dua jenis ketua yang pertama menjadi boss (penyuruh) dan yang kedua adalah pemimpin.

Boss adalah impresonal, sentiasa mengatakan saya, gunakan orang, memberi inspirasi kepada orang, mengambil kredit, selalu kata pergi, pikir perkara jangka pendek, focuss di prosess. Namun  pemimpin adalah lebih compassinate, sentiasa katakan kita, membangun orang, meraih berkenaan , memberikan kredit, kata jom pergi, memikirkan jangka masa panjang, memberi tumpuan kepada orang bawahan.

Kedua, idea yang kita ada kita kena ketengahkan bukannya orang bawahan. Kemudian orang bawahan yang akan membincangkan cara-cara untuk merealisasikan impian pemimpin atau boss. (Tidak meminta pendapat orang bawahan melainkan jika sangat memerlukan)

Sebab itu semua orang akan menjalankan tugas, hanya pemimpin atau bos tahu bentuk yang lebih baik untuk  program atau diperihalkan (itu sebab allah taalah suruh kita memilih ketua yang terbaik)

jadi bos atau pemimpin adalah untuk menentukan mana yang terbaik, untuk menjadikannya kenyataan.


No comments

Powered by Blogger.